Κοσμήματα

Στο εργαστήριο κοσμημάτων Φάκαρος..κρατάμε ζωντανές τις παραδοσιακές τεχνικές του Φιλιγκράν (Filigree) και της Κοκκίδωσης, όπως μεταδόθηκαν αναλλοίωτες από μάστορα σε μάστορα έως και σήμερα.